1

1. Parkeringsplass

Velkommen til Nordarnøy kystfort som lokalt kalles for Batteriet. Selve fortet med kanonstillingene finner du videre nordover fra parkeringsplassen her. Det egentlige festningsområdet begynner ved portstolpene et par hundre meter herfra. I fortområdet er det tufter etter en rekke brakker og bunkere, både til forlegning og andre formål, rester av luftvernstillinger og radar, lyskastere, sperretiltak, kommandotårn og 3 kanoner som ble plassert her i 1942. Ellers er området ved batteriområdet et vakkert naturlandskap med storslagen utsikt mot Fleinvær, Bliksvær, Landegode og Bodø. Vi ønsker deg god tur. Når du parkerer, ber vi deg ta hensyn til at grunneierne i området trenger tilgang til traktorveien oppover.

Tyskerne brukte mer enn selve festningsområdet. I nærområdene brukte man bygningene på Nordarnøy gamle handelssted som lå i området ved Arnøy Brygge. På jordet nedenfor Arnøy gård lå forlegning bla for utskrevne i Organisasjon TODT . I dette området var det også bur for blodhunder. Gammelskolen på Nordarnøya ble også rekvirert da tyskerne ankom i oktober 1941, og et feltkjøkken sto inntil nordgavlen.

   !
   9
   N
   1
   2