G19

G19. Gammelveien (1896)

Veien mellom Inndyr og Sund ble bygd i 1896. Det er faret etter den opprinnelige veien vi ser vest for nåværende vei. Den ble liggende ubrukt og grodde igjen etter at svingene ble rettet ut mot kirkestedet. Den gamle veien var smalere og mer svingete og man brukte blant annet store steinheller over bekker og far. I svinger og langs bratte skråninger var det ofte stabbestein. Denne delen av den opprinnelige veien fra 1896 skal bevares som kulturminne som referanse for framtida.
   !
   9
   N
   1
   2