G17

G 17. Gjeblestøa

Denne støa har fått navn etter presten Gjeble Christophersen, sogneprest i Gildeskål rundt1614. Navnet har vika fått fordi hr.Gjeble etter folketradisjonen brukte å ha båten sin liggende her. Men vika kan ha vært viktig av en annen grunn. Kanskje er det her steinen til Gildeskål Gamle kirke ble brutt i tidlig middelalder. De bratte sidene kan tyde på det, men på grunn av erosjonen fra havvannet, er alle mulige spor etter verktøy og arbeid borte.

Gammelkirka er bygd av hvit marmor, til dels nokså uren og noen ganger med overganger til mørkere deler med glimmerskifer og amfibolitt. Byggesteinen til Gammelkirka kommer fra det lokale feltet av lys kalkspatmarmor som går over hele Inndyrshalvøya fra Sund til Skaugvold. Ved selve kirkestedet peker Gjeblestøa på den nordre strandlinjen seg ut som et sannsynlig brudd til byggearbeidet. Området øst for støa er nokså overgrodd, men det kan være hentet stein videre oppover fra dagens vik. Det gjelder også andre lokaliteter som for eksempel Likvika. I muntlig tradisjon har det også vært sagt at stein har vært hentet fra et brudd på Jellstad.

   !
   9
   N
   1
   2