G16

G 16. Likvika

Denne vika heter Likvika, men vi vet ikke om navnet kommer av en hendelse eller at likkistene ble tatt i land her for å begraves på kirkegården

I gammel tid måtte de som døde i Beiarn føres helt ut til Gildeskålkjerka for å bli gravlagt ivigd jord. Det fortelles at de som døde om vinteren ble ført på isen ut til ei anna Likvik utei Beiarfjorden. Der sto de i ei slags overbygd kløft, til de ble tatt til Gammelkjerkgården iGildeskål ved korsmessetider. Lofotfiskerne pleide å løfte på lokkene for å se hvem somvar døde, når de kom fra Lofotfisket.

   !
   9
   N
   1
   2