G14

G14. Tiendbodhaugen

Haugen her har fått navnet sitt etter Tiendboden som sto et sted her i området ennå i 1807. Vika nedenfor heter Tiendbodvika og her er også gamle båtstøer i fjæra.I gammel tid måtte folk betale tiende til kirken. Den besto av fisk, ost, smør og andre naturalia som ble levert på Tiendboden til bestemte tider. Tienden ble delt i flere deler, noe gikk til sognepresten, noe til vedlikehold av kirkebygg, noe til biskopen og noe til kongen. Gildeskål hadde flere jekteleier, med hver sin jekteskipper som førte varene til Bergen og andre steder for salg og varebytte. Det var flere prester som eide jekt, blant annet sogneprest i Gildeskål Hans Mathiasson Bruun.
   !
   9
   N
   1
   2