G13

G 13. Steinkai

Steinkaia her ble bygd for kirkebåtene etter krav fra øyværingene i 1880-årene. Det gjorde det lettere å få satt i land folk og last. Veien fra kirkebakken til sjøen er trolig Gildeskåls første offentlige vei. Den ble bygd for å gjøre det lettere framkommelig fra sjøen til kirke og prestegård. Med ny kirke, kai og vei må kirkestedet ha fremstått som moderne og velholdt ved midten av 1880-årene. Det var dessuten på mange måter et viktig sentrum i kommunen.

Folk kom ikke bare til gudstjenester, begravelser, brylluper og andre kirkelige handlinger, men også til alle slags offentlige møter på Prestegården. Sognepresten hadde jo en sentral posisjon i fattigkommisjon og skolekommisjon  Flere ganger var sogneprestene også ordførere etter at formannskapslovene kom i 1837. Beiarn hørte med til i 1856, da den ble egen kommune.

 Rett ved steinkaia, på nordsiden, lå Prestegårdsnaustet. Det ble revet et par tiår etter krigen. Tidligere var det flere naust ved sjøen, både for småbåter og åttringer.

   !
   9
   N
   1
   2