G12

G 12 Gravhaug fra jernalderen

Langs bakkekammen nedenfor Gildeskål Hovedkirke finnes det flere gravhauger og mulige gravhauger fra jernalderen. Denne gravhaugen er en forhøyning av en naturlig haug, og er ca 10 meter i diameter og vel 1 meter høy. Fra nordøst er det gravd en grøft inn mot midten, denne stammer fra en undersøkelse av gravkammeret gjort av Tromsø Museum i 1902.

Fra en av gravhaugene ved kirkestedet er det gjort et gjenstandsfunn fra vikingetid (793-1030). Det var et jernspyd, snellehjul av kleberstein og en krok av jern til en håndtein. På denne tiden var hele strandbeltet på begge sider av skipsleia i Ytre Gildeskål bebodd, både på øyene og fastlandet. Men bruken av området her på kirkestedet, er adskillig eldre, kanskje så langt tilbake som romertid rundt år 260 før Kristus. Mer om dette kan du finne på lokaliteten omtalt som «jernalderhuset på Flotta»

   !
   9
   N
   1
   2