G8

G 8 Elias Blix minnebauta

Salmedikteren Elias Blix Pedersen ble født på Våg i Gildeskål i 1836. Kirken her var familiens sognekirke og bautaen ble reist til 150-års-jubileet for hans fødsel i 1986. Men Elias Blix bodde det meste av sitt liv i Oslo og ligger gravlagt på Vår Frelsers Gravlund. Mer om Elias Blix får du ved å følge omvisningsrunden i «Gammelkirka»

Elias Blix har stått sentralt i en rekke arrangementer som gjennom ord og toner fremhevet den kjente salmedikteren. Det største og mest ruvende var 100-årsjubileet i 1936. Den gang var Gildeskålvågen fylt med et hav av fartøyer og tusenvis av mennesker deltok sammen med prest og biskop både på kirkestedet og i heimegrenda på Våg. Der ble det reist en byste på tuftene av barndomshjemmet og en bauta på høyden mot leia.

 Stevnetradisjonen har vært sterk på kirkestedet og på filmklippet kan du se gløtt fra Olsokstevnet 29.juli 1962. Da ble Gildeskål Gamle Kirke gjenviet etter å ha vært ute av bruk i 81 år.

   !
   9
   N
   1
   2