G6

G 6 Bruunslektens gravplass

«Prosten Bruun hadde megen sorg af sine børn» står det i kallsboka om den siste av prestene i den tradisjonsrike Bruunslekta. Hele 5 generasjoner i samme familie hadde preste-embetet etter hverandre fra 1622-1804. Mange i denne prestefamilien lå gravlagt under koret i gammelkirka. I 1902 ble de tatt ut av kirka og gravlagt her foran sydfløyen. Totalt 11 kister ligger i denne graven.

Etter en sterk bygdetradisjon, skal den siste av prestene i denne slekta, Hans Pedersen Bruun, «i stor vrede udtalt Herrens forbandelse over sit afkom.».Dette ble en byrde for etterslekten, alt som gikk galt ble tillagt forbannelsen. I 1898 ble over 100 av slekten samlet i gammelkirka og velsignelsen lyst over dem. Det ble også bestemt at kistene skulle flyttes ut på kirkegården. Dette skjedde altså i 1902.

   !
   9
   N
   1
   2