G 5

G 5 H.C.Lindboms grav

Denne gravteksten er unik! Her hviler den for sannhed forhadte og forfulgte lærer H.C. Lindbom. Død paa Kjelling i sitt 89 aar den 23/9 1906. Gjennom muntlige fortellinger bedrives han som en vrien kar som ikke var lett og få bukt med, og det påstås at han hadde bestemt at det ikke skulle komme barn i begravelsen. Det vi vet med sikkerhet er at han ble født i Leikanger i Sogn i 1819. Han utdannet seg til lærer og ble ansatt i Beiarn i 1847. Samme år ble han innsatt som klokker og kirkesanger i Beiarn gamle kirke. Året etter giftet han seg med enken Bergithe Lampe. Hun var en god del eldre enn sin mann, og det ble ingen barn i ekteskapet. Hun døde i 1879. I en erklæring fra biskop Essendrop 1860 sies det : «Der har i Beiarn vært gjentatte klager over at kirkesanger Lindbom på grunn av sin svake og mindre behagelig sangstemme er lite skikket til å lede kirkesangen». Han tok så avskjed som klokker og kirkesanger. Noen år senere flyttet han til Kjelling i Gildeskål og i 1893 giftet han seg på nytt med Johanna Sivertsdatter. Hun var hans husholderske og det sies at han giftet seg for å spare pikelønn. Han hadde ingen barn. Tross sin familiebakgrunn og særegne væremåte tok han utdannelse og deltok aktivt i lokalsamfunnet. Han ble gravlagt her på Gildeskål kirkegård sammen med sin første kone.

Denne gravteksten skrev han til sin første kone: 

 Her hviler støvet af  
 Madam Bergithe Lindbom 
Født i Hæstvigen i Findmarken 1800, 
død på Kjelling den 27/4 – 1879. 
Ved megen trængsel indgik du i Guds rige. 
Du bar ditt kors i flere aar med stor taalmodighet, 
ligesom da du lagdes paa et smertens sygeleie 1 ½ aar, der holdt dig vaagen hver nat. 
Men sov nu sødelig, om føie tid jeg samles vil med dig. Tak for din trofaste kjærlighed,
men tung vorder livets reise, den hvis hjertesorgen nages,
og tung er den vei der dannes gjennom plager. 
Fred med dit støv, velsignet være dit minde! 

Hans Carlsen Lindbom hadde nok en sær personlighet - men var ikke uten positive egenskaper.  

Han virket målbevisst, og som 19 åring arbeidet han som omgangsskolelærer i Kvæfjord. Etter utdannelsen var han blant annet privatlærer i Gibostad og i Tranøy, samt lærer i Steigen  før han etter hvert kom til Beiarn. Kanskje er hans dyktighet som lærer undervurdert og farget av konflikter han hadde med bygdefolket.  

I en erklæring fra biskop Essendrop i 1860 sies det nemlig: «Med efter alles erklæring er han en duelig flittig og samvittighetsfuld skolelærer» 

 Faren, derimot, hadde en kriminell bakgrunn. Carl Olsen Lindbom var av taterslekt. Han ble tiltalt for fem tilfeller av tyveri og innbrudd sammen med fire andre. Det alvorligste tiltalepunktet gjaldt et tyveri fra madam Linds handlebod i 1838. De stjal penger og en betydelig mengde sølv og gullgjenstander. Verdien var på over 1500 specidaler. Dette tilsvarte verdien av hele 30 bolighus i 1840 – årene. Han døde i slaveriet etter 5 harde år på Bergenhus straffeanstalt. 

   !
   9
   N
   1
   2