13c

13c. Hovedartilleri - kanonstilling

Dette er en av de 4 kanonstillingene, kanonen er 15 cm SKL/45 produsert av våpenkonsernet Fr.Krupp under første verdenskrig. Nærmere opplysninger om hovedskytset finner du under post 13 a.
   !
   9
   N
   1
   2