• Kanonstandplass 2 i mai 2018
  Foto: Oscar Berg
13d

13 d. Kanonstandplass 2

Kanonen som sto her ble flyttet til Oscarasborg festningsmuseum i 1996. Nærmere om artilleri, se post 13 a
   !
   9
   N
   1
   2