• Foto: Organitiation Todt
  Støping av bunker på Nordarnøy kystfort 1944
15a

15a. Forlegningsbunker (Wohnbunker)

Wohnbunkeren av armert betong og med luftekanaler var en beskyttet beredskapsforlegning for kanonmannskapene. Ved høy beredskap måtte soldatene oppholde seg nært kanonene. Nede i bunkeren var det ovn og nedfellbare senger, såkalte bunkerbetten. Det var to wohnbunkere ved kanonene, slik at to og to kanonlag delte bunker.

Det var flere beredskapstrinn ved kystfortene. Normal beredskap var krigsvakt. Da skulle det være vaktpost og alarmbetjening ved 2 kanoner, kommandoplass skulle være besatt med vakthavende offiser, peilestasjon og sambandsmenn.

Alarmberedskap (forhøyet oppmerksomhet) innebar at samtlige skulle være i nærheten av stridsmiddelet.

Ved Alarm skulle alle stridsmidler og poster være besatt.

   !
   9
   N
   1
   2