17

17 Lyskasterstilling ved Vestervik

I stillingen her sto en stor lyskaster med karbonstav som lyskilde og en stor, dyp reflektor og linse. Strømforsyningen kom fra et eget motoraggregat som sto like ved.

Lyskasterne var beregnet på strid i mørket og skulle lyse opp fiendtlige fartøyer slik at de kunne identifiseres og beskytes. Dette var et viktig supplement ettersom bruk av radar var i sin barndom og først ble tatt i bruk til ildledning i det siste krigsåret 1944/45. Sekundæroppgaven til lyskasterne var å holde kontroll med fartøyer og hendelser i leia og fortets nærområde. Lyskasterne var kraftige, men krevde svært mye strøm.Til lyskasterstillingen hørte også et skur ("Schuppen") over aggregat/generator og en liten oppholdsbrakke for betjeningen.

   !
   9
   N
   1
   2