16

16 Radarstilling

Her på Nattmålsåsen sto det en radar, antakelig montert i den siste delen av krigstiden. De tyske radarstasjonene ble bygd ut som en varslingskjede ved slutten av krigen. Målet var å opprette egne varslingssentraler i hvert Seekommandantur. Dermed kunne man fra tysk side holde oversikt over trafikken på kysten og få tidlig varsling av fiendtlige fartøyer. Radaren ble sprengt av Heimevernet en tid etter krigen.

Den tyske krigsmakten hadde 6 ulike modeller av radarer, med forskjellig rekkevidde og øvrige egenskaper. Noen modeller var beregnet på å oppdage luftmål (fly), mens andre var innrettet på å oppdage overflatemål på sjøen. Generelt var radarmateriellet i sin barndom og hadde en rekke svakheter. På noen av de 280 kystfortene gjorde man forsøk med ildledning ved hjelp av radar, men resultatene var varierende. Modellenes rekkevidde var opptil 80 km-160 km, mens effektiv avstand var inntil 110 km. Teoretisk nøyaktighet var +- 50 meter og sendereffekten var fra 7-11 Kw og på de største modellene opptil 400 Kw.

   !
   9
   N
   1
   2