9

9. Vannkum

Konstruksjonen på venstre side er en cisterne for lagring av vann. På denne måten hadde man både beredskapslager og muligheter for å få trykk til leirområdet i dalen under. Vannet var beregnet som drikkevann, vask og for å slukke eventuelle branner. Vann ble hentet fra brønn på et av brukene på gården, og pumpet opp i vannkummen her.
   !
   9
   N
   1
   2