21

21.Nordarnøy gamle handelssted - Nordhamn

I Nordhamn lå Nordarnøy gamle handelssted ute på neset. Det var en staselig bygning oppført i tiden like etter 1800 og revet på 1960-tallet. Handelsstedet fikk gjestgiverprivilegier etter 1760-årene og hadde dermed også rett til handel og brennevinssalg. Men handelen var gammel, tidlig i 1700-årene var det allerede en handelsborger fra Trondheim som drev handel her, og kanskje går handelen ennå lengre tilbake i Nordarnøya. I oktober 1941 kom tyskerne først til Nordarnøy for rekognosering og planlegging av kystfortet. De tyske soldatene tok den gamle hovedbygningen i bruk, og etablerte feltkjøkken ved Gammelskola. Senere etter at hovedstyrken ankom, og leirområdet var bygd ut, ble den gamle hovedbygningen inngjerdet og sikret som forlegning for krigsfangene på stedet.
   !
   9
   N
   1
   2