19

19. Sperregjerde

Hele fortsområdet var gjerdet inn med sperregjerder av betongsøyler og piggtråd, og var ellers komplettert med minefelter og stillinger for automatvåpen. Søylene her er en av noen få deler av sperringene som er bevart.

Da krigen var slutt måtte minene fjernes av hensyn til lokalbefolkningen. Det var tyskere under ledelse av allierte pi-spesialister som utførte dette farlige arbeidet. Det ble utført sommeren 1945. I tillegg til mineleggingen rundt det militære området, var det også et felt ved Skivika som skulle hindre landgang fra vest.

   !
   9
   N
   1
   2