14

14. Ammunisjonsbunker

Denne ammunisjonsbunkeren av armert betong ligger under bakkenivå og var lagerplass for granater til kanonene og andre våpen.. Tyskerne la stor vekt på sikre ammunisjonen mot beskytning fra havet og luftangrep, da kanonstillingene lå utsatt til.

Beredskapsammunisjonen var lagret i selve kanonstillingen, men å ha hele ammunisjonsforrådet her representerte en risiko for soldater og materiell under angrep. Med et utall av kanontyper, kalibre og transportvansker, var det betydelige problemer å etterforsyne kystfortene med riktig ammunisjon. Jevnt over var det også knapphet på ammunisjon, slik at lagrene måtte sikres best mulig.

Det var ulike typer ammunisjon som sprenggranater, panserbrytende, lysgranater osv.  I tillegg trengtes det også ammunisjon til luftvernskyts, mitraljøser, håndvåpen og spesialvåpen.

 

   !
   9
   N
   1
   2