12

12. Kommandotårn

Vi er nå kommet til kystfortets hjerne, nemlig kommandotårnet. Det er en bunker i 3 etasjer, med to observasjonsetasjer og kommandobunker under med sambandsinstallasjoner, ildledningssentral, operasjonsrom og lager. Øverst fantes en optisk avstandsmåler som ble brukt til å måle avstand og retning til fartøyer i siktområdet.

Kommandotårnet ble bygd av over 10 000 sekker sement. Den er av type M 157 (Regelbau). I kommandobunkeren satt ildledningsoffiseren og tok mot data om retning og avstand til potensielle fartøymål, deres fart og kurs. Data ble matet inn i en manuell regnemaskin, og det ble gitt data for elevasjon og skyteretning til den enkelte kanon. Bunkeren var gassikret, og hadde forlegningsplass for betjeningen i kommandoplassen. Fortsjefen var løytnant og hadde den samlede ledelse av fortet fra sitt operasjonsrom i underetasjen. Han hadde også telefon- og radiosamband til sin sjef som satt i Bodø og ledet alle de 7 kanonbatteriene i artillerigruppe Bodø.

   !
   9
   N
   1
   2