8

8. Offisersbrakke og mannskapsbrakker,

Lengst øst kan du se murene fra offisersbrakka som er orientert nord-syd, og litt lenger nord sto to mannskapsbrakker. I en av dem var trolig et snekkerverksted. Dette er de nordligste brakkene i leirområdet. Opp bakken kommer man til kommandotårnet og selve artilleristillingene.

I offisersbrakka bodde fortets offiserer. Det var først og fremst kommandanten, oberleutnant Wiedemann (f.1904). Han kom fra Hamburg og var lektor i kunsthistorie. I 1937 ble han innkalt til militærtjeneste og ble utdannet som marineartillerist. Først tjenestegjorde han som Feldwebel (sersjant), og ble oberleutnant (løytnant) og avdelingssjef da avdelingen ble satt opp i 1941/42. Han tjenestegjorde som kommandant helt til freden kom i 1945. Etter krigen tok han opp sin lærergjerning i Hamburg og døde først i 1994, 90 år gammel.

Nestkommanderende og batterisjef var de andre offiserene på fortet. Det øvrige befalet var feldtwebler (sersjanter) av ulike grader.

   !
   9
   N
   1
   2