6

6. Skrivestue og maskinhus

Murtuften med motorfundamentet tilhørte maskinhuset, hvor strømforsyningen til leiren kom fra. På sletta litt sønnenfor rett over spisebrakka, kan ses en litt utydelig tuft etter skrivestua, som var de militæres administrasjonskontor.

Strømaggregatet i maskinhuset var drevet av en dieselmotor, og forsynte leirområdet og andre installasjoner med strøm. Hovedoppvarmingen i brakkene var imidlertid vedfyring. I skrivestua var leirens administrasjonskontor. Her førte man oversikter over tilstedeværende personell, permisjoner, syke og annet fravær. Soldatene skulle ha lønn, det skulle fylles ut rekvisisjoner og en rekke andre skjema og oversikter. Vaktlister og arbeidsordrer skulle utstedes og mange ulike oppgaver skulle koordineres.

   !
   9
   N
   1
   2