• Brannreservoaret 2018
  Foto: Oscar Berg
 • Brannreservoaret 2018
  Foto: Oscar Berg
 • Brannreservoaret 2018
  Foto: Oscar Berg
5

5. Brannreservoar

De mange brakkene som var i dette leirområdet var bygd av tre og ble varmet opp med vedovner. Med mange ovner og mye folk, var det en viss brannfare i leiren. For å ha slukkevann tilgjengelig, bygde tyskerne denne dammen som brannreservoar. Vannforsyningen kom fra brønn et stykke unna via pumpesystemer til reservoaret og vanntårnet oppe på bakketoppen ved kommandotårnet sørget for nødvendig trykk.
   !
   9
   N
   1
   2