• Fraktefartøy ved kai i Nordarnøy 1944. Lossing p
  Foto: Organisasjon Todt
 • Tuft av kjøkkenbrakka 2018
  Foto: Oscar Berg
 • Rester av oppvaskkum i kjuøkkenbrakka 2018
  Foto: Oscar Berg
4

4. Kjøkkenbrakke med spisesal og skrivestue

Denne store brakka mot nord inneholdt kjøkken og spisesal for den militære styrken og kanskje OT-personellet. I tuften kan ses vaskekummer, avløp og andre sanitæranlegg på kjøkkenet. Det var trolig flere hundre som skulle forpleies i spisesalen som var her. I tillegg til kjøkken og spisesal for mannskapene, var her befalsmesse/offisersmesse med eget kjøkken. På andre siden av veien, lå skrivestua (se neste post)

Det var den tyske hærens ansvar å sørge for matvareforsyninger til kystfortene. En stående regel var at fortene skulle lagre proviant for minst 60 dager. Tyskerne kjøpte og rekvirerte en god del matvarer lokalt, noe som ikke alltid var populært. Forsyningene til fortet kom med fraktefartøyer til kaia, noen av dem rekvirert og andre i frivillig fart for tyskerne.

 

   !
   9
   N
   1
   2