3. OT-brakke og Marinebrakke/telefonsentral

!
9
N
1
2