Grunnleggende funksjoner i APPen

Fra mobil / touch-flate:

  • Navigere i kart: Her kan du navigere og flytte kartet med en finger og zoome med to fingre. Dobbelt klikk på kartflaten, vil og gi trinnvis zoom og sentrering mot valg område.
  • Din posisjon: Du kan slå av og på "din posisjon" ved hjelp av kompass-nålen i nedre høyre hjørne. Når PÅ vises nålen i rødt - og en svart prikk viser automatisk din posisjon i kartet, slik at du enkelt kan se din posisjon i forhold til kart-markørene. Når svart er den AV og din posisjon er skjult. Les "Innstillinger for din mobil" hvis din posisjon ikke vises.
  • Velg kategori: Brun: Nordarnøy kystfort, grønn: Gildeskål kirkested

1. Innstillinger for din mobil

  • Husk å slå på "GPS-lokasjon" under innstillinger på din mobiltelefon, hvis du ønsker å se din posisjon i kartet (også kalt posisjon/stedstjeneste).
  • Når du APPen vår for første gang, så vil mobilen din spørre om du vil tillate nettleseren om å vise din posisjon. Denne må du tillate/godta for at posisjoneringen skal fungere.
  • Mobildata må være på for at du skal kunne bruke APPen uten tilkoblet Wifi. 

2. Kalibrering av kompass på mobil enhet

Dersom du ønsker at telefonen skal angi nøyaktig retning i kartet (rotasjon) bør du kalibrere kompasset på telefonen. Her er noen tips:

  • Beveg telefonen i et 8-mønster.
  • Om du fremdeles har problemer kan du søke på Internett etter kalibrering + merke på din telefon, da kalibrering kan variere fra telefon til telefon.

3. Kategori 

Beskrivelse

  

Løsningen er utviklet i samarbeid med: